Thực trạng nguồn nhân lực và khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền của người bệnh tại trạm y tế xã, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng năm 2022.

Nông Duy Đông1,, Trần Thị Minh Tâm2, Trần Quang Minh1
1 Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam
2 Trường Đại học Phenikaa

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại trạm y tế xã, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng năm 2022. Mô tả thực trạng khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền của người bệnh tại trạm y tế xã, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng năm 2022.


Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Nghiên cứu được tiến hành trên 350 người đến khám và điều trị tại trạm y tế xã huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng và 14 lãnh đạo trạm y tế và 14 cán bộ phụ trách phòng YHCT. Nghiên cứu thực hiện từ tháng 5/2022 đến tháng 10/2022.


Kết quả: Nguồn nhân lực tại trạm y tế (TYT), bác sĩ đa khoa chiếm tỷ lệ  21,31%, không có bác sĩ chuyên khoa YHCT (0%), y sĩ đa khoa chiếm số lượng lớn tại các trạm y tế (32,79%). Về vật tư, trang thiết bị y tế tối thiểu tương đối đầy đủ, trang thiết bị y tế về y dược cổ truyền: 100% TYT có máy điện châm và đèn hồng ngoại,…  Người bệnh đến khám tại trạm y tế điều trị bằng YHCT kết hợp YHHĐ chiếm tỷ lệ 42,15%, điều trị bằng YHHĐ chiếm 57,85%. Nhóm bệnh hệ cơ xương khớp và mô liên kết chiếm tỷ lệ đa số (35,71%). Người bệnh mong muốn được sử dụng nhiều hơn các dịch vụ KCB bằng YHCT tại TYT trong tương lai với tỷ lệ 92%.


Kết luận: Nguồn nhân lực tại các TYT chưa đảm bảo về số lượng. Chất lượng nguồn nhân lực chuyên khoa YHCT chưa cao. Trang thiết bị tối thiểu của trạm y tế khá đầy đủ. Trang thiết bị YHCT còn thiếu thốn. Phần lớn người bệnh được khảo sát có nhu cầu và mong muốn được sử dụng nhiều hơn các dịch vụ KCB bằng YHCT tại TYT trong tương lai.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Văn Trung, Đánh giá thực trạng công tác KCB bằng Y học cổ truyền tuyến xã của tỉnh Lâm Đồng, Đề tài NCKH cấp tỉnh Lâm Đồng, Mã số KY-23-2012, 2012.
2. Phạm Vũ Khánh và cộng sự, Thực trạng sử dụng y học cổ truyền tại tuyến xã ở tỉnh Hải Dương, Tạp chí y học thực hành, 2013, 4, tr.14-17.
3. Bộ Y tế, Thông tư số 28/2020/TT – BYT, ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định danh mục trang thiết bị tối thiểu của trạm y tế xã, 2020.
4. Bộ Y tế, Quyết định số 647/QĐ – BYT, ngày 14 tháng 2 năm 2015 Ban hành tiêu chí xác định xã tiên tiến về y dược cổ truyền, 2015.
5. Trần Quốc Hùng, Nguyễn Khắc Hiền, Đỗ Thị Phương, Hiệu quả can thiệp cải thiện khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại trạm y tế xã huyện Phú Xuyên, Hà Nội, Tạp chí y học Việt Nam, 2020, 494(2), tr.253-259.
6. Đào Huy Chương, Đỗ Đình Long, Lưu Minh Châu, Đánh giá nhu cầu sử dụng y học cổ truyền của người dân tại quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Tạp chí y dược học cổ truyền quân sự, 2020, Số 2, tr.9-17.