Khảo sát tình hình thoái hóa cột sống tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An và kết quả điều trị bệnh thoái hóa cột sống thắt lưng

Phan Thị Thu Hằng1,, Trần Thị Hồng Ngãi1, Trần Minh Đức1
1 Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát tình hình thoái hóa cột sống tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nghệ An năm 2021; Đánh giá kết quả điều trị bệnh thoái hóa cột sống thắt lưng thể phong hàn thấp kết hợp can thận hư.


Đối tượng, phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu hồi cứu khảo sát trên 4847 bệnh nhân, tiến cứu can thiệp lâm sàng mở, so sánh trước và sau điều trị trên 60 bệnh nhân được chẩn đoán xác định thoái hoá cột sống thắt lưng theo YHHĐ và Chứng tý thể can thận hư kèm theo phong hàn thấp theo YHCT bằng điện châm theo phác đồ bộ y tế kết hợp uống Tam tý thang x 2 túi/ ngày.


Kết quả: Khảo sát tình hình thoái hóa cột sống: Bệnh nhân có độ tuổi > 60 chiếm tỷ lệ cao nhất với 70,6%. Thoái hóa cột sống thắt lưng chiếm tỷ lệ 94,4%. 98% các đối tượng đỡ hoặc khỏi hẳn, 2% đối tượng không đạt hiệu quả sau quá trình điều trị. Kết quả điều trị bệnh Thoái hoá cột sống thắt lưng bằng thuốc YHCT: Cải thiện chỉ số VAS: sau 21 ngày điều trị, hiệu quả giảm đau rõ rệt so với trước điều trị (p<0,05) với 15% bệnh nhân hết triệu chứng đau, 85% bệnh nhân chỉ còn đau nhẹ. Cải thiện khoảng cách tay đất: 36,7% bệnh nhân cải thiện mức độ tốt, 63,3% bệnh nhân cải thiện mức độ khá. Cải thiện về mạch, lưỡi sau điều trị: 80% các bệnh nhân có mạch về bình thường, 76,7% các bệnh nhân đã có lưỡi về bình thường. Chưa thấy tác dụng không mong muốn của phương pháp điều trị thử nghiệm.


Kết luận: thoái hóa cột sống chiếm tỷ lệ cao nhất ở người >60 tuổi, trong đó hầu hết là thoái hóa cột sống thắt lưng. Phương pháp điện châm kết hợp thuốc uống tam tý thang mang lại hiệu quả điều trị.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ môn Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội, Y học cổ truyền, Nhà xuất bản Y học Hà Nội, 2006, tr. 102-108.
2. Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh học nội Khoa Y học cổ truyền, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2012.
3. Bộ môn Nội, Trường đại học Y Hà Nội, Đau vùng thắt lưng, Hư khớp, Bài giảng bệnh học nội khoa tập II, Nhà xuất bản Y Học, Hà Nội, 2012, tr.188 - 196, 252 - 269.
4. Trịnh Văn Minh, Giải phẫu người, tập I, Bộ môn Giải phẫu, Trường đại học Y Hà Nội, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2010, tr.327 - 334.
5. Bộ Y tế, Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Châm cứu, Ban hành kèm theo quyết định số 792/QĐ- BYT ngày 12 tháng 3 năm 2013.