Khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú về chất lượng dịch vụ y tế tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Đồng Nai năm 2022

Phạm Văn Hậu 1, Đỗ Thị Mai Hương2,, Huỳnh Quang Huy3
1 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
2 Học viện Y-Dược học Cổ truyền Việt Nam
3 Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Đồng Nai năm 2022.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 165 người bệnh nội trú tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Đồng Nai trong thời gian từ tháng 7/2022 đến tháng 8/2022.


Kết quả: Tuổi trung bình của người bệnh là 58,2 ± 13,7 tuổi. Nhìn chung, mức độ hài lòng là rất cao, cụ thể người bệnh đánh giá sự hài lòng ở mức rất tốt (89,9%) và tốt (10,0%). Điểm hài lòng chung đạt 4,77 điểm, bao gồm: thái độ ứng xử (4,89 điểm), cung cấp dịch vụ (4,81 điểm), tính minh bạch thông tin (4,77 điểm), cơ sở vật chất (4,76 điểm), khả năng tiếp cận (4,74 điểm) và chi phí khám bệnh (4,69 điểm).


Kết luận: Nhìn chung người bệnh nội trú có mức độ hài lòng cao về chất lượng dịch vụ y tế của bệnh viện.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế, Điểm hài lòng người bệnh nội trú 2020, Available from: http://www.hailongnguoibenh.vn/, 29/11/2020.
2. Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lan Hương, Đặng Đức Anh, CS, Báo cáo chính sách - Chỉ số hài lòng người bệnh, Hà Nội, 2018.
3. Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế công bố kết quả khảo sát hài lòng người bệnh năm 2018, cited 2020, Available from: http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/tin-tuc-su-kien/bo-y-te-cong-bo-ket-qua-khao-sat-hai-long-nguoi-benh-nam-2018-c1780-14689.aspx.
4. Bộ Y tế, Quyết định số 3869/QĐ-BYT, ngày 28 tháng 8 năm 2019 về việc Ban hành các mẫu phiếu và hướng dẫn khảo sát hài lòng Người bệnh và Nhân viên y tế, 2019.
5. Lê Hữu Lự, Bùi Tuấn Khoa, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Đăng Tùng, Tạ Việt Khôi, Nguyễn Thị Thùy Linh, et al, Kết quả khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân nội trú tại bệnh viện Trung ương quân đội 108 năm 2017, Tạp chí Y học Dự phòng, 2018, 28(4), tr.125-9.
6. Bird V, Miglietta E, Giacco D, Bauer M, Greenberg L, Lorant V, et al, Factors associated with satisfaction of inpatient psychiatric care: A cross country comparison, Psychological Medicine, 2020, 50(2), pp.284-92.
7. Phùng Thanh Hùng, Phạm Quỳnh Anh, Lê Minh Điều, Đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện đa khoa huyện An Phú, tỉnh An Giang năm 2016, Tạp chí Y học dự phòng, 2017, 27 (5), tr.96-9.