Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh của nhà thuốc tại một số quận trên địa bàn Hà Nội năm 2021

Trần Thị Hồng Nhung1, Nguyễn Văn Quân1,
1 Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định rõ một số yếu tố ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh tại nhà thuốc nhằm giúp các nhà thuốc thấy được các yếu tố tác động đến hoạt động kinh doanh của nhà thuốc.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Bằng phương pháp mô tả cắt ngang kết hợp nghiên cứu định lượng, sử dụng mô hình giải thiết với 31 biến trong 6 yếu tố ảnh hưởng, phân tích nhân tố EFA từ 209 nhà thuốc tại 4 quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân và Hà Đông.


Kết quả nghiên cứu: Khảo sát 209 nhà thuốc thuộc 4 quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông thuộc thành phố Hà Nội cho thấy từ mô hình giả thiết đề xuất đưa ra mô hình giải thiết sau pilot, trên cơ sở đó xác định lại 6 yếu tố và 31 biến. Từ đánh giá độ tin cậy thang đo qua hệ số Cronbach α sẽ tiến hành phân tích yếu tố (EFA) kiểm định giá trị thang đo qua một số tiêu chuẩn: Kiểm định Bartlett: Sig ≤ 0,05. Kaiser - Meyer - Olkin (KMO): 0,5 < KMO < 1.


Kết luận: Đã xác định được 5 yếu tố với 26 biến quan sát ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí kinh doanh của nhà thuốc bao gồm:  Hoạt động nội bộ của chủ quan nhà thuốc, khả năng cạnh tranh của nhà thuốc đối thủ, quyền thương lượng của nhà cung cấp, áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật và quản lý nhà nước về đảm bảo kỹ thuật.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Trương Đình Chiến, Giáo trình Quản trị Marketing, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2014, tr. 33-36.
2. Nguyễn Ngọc Huyền, Tính chi phí kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013, tr.9, 82 - 88.
3. Nguyễn Thị Xuân Thủy, Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ dược tại các nhà thuốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2015, Luận văn Thạc sĩ Dược học, Trường Đại học Dược Hà Nội, 2016.
4. Bùi Hữu Phước, Tài chính doanh nghiệp, NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2014.
5. Trần Quang, Hà Nội: Hoàn thành kết nối liên thông 100% các nhà thuốc, Báo Pháp luật và Xã hội, số 1/2020.
6. Sở Y tế Hà Nội, Danh sách các cơ sở bản lẻ thuốc dự kiến đánh giá duy trì trong năm 2019.
7. Tools4dev, How to pretest and pilot a survey questionnaire, 2013,
, xem ngày 10/12/2020.
8. Quốc hội, Luật dược số 105/2016/QH13, Ban hành ngày 06/04/2016.
9. Anderson C., Presenting and Evaluating Quality Research, American Journal of Pharmacy Education, 2010, 74(8), pp.141.
10. Ganchimeg Togoobaatar và cộng sự, Survey of non-prescribed use of antibiotics for children in an urban community in Mongolia, Bulletin of The World Health Organization, 2010, 88(12), pp. 930-936.
11. Bộ Y tế, Thông tư số 02/2018/TT-BYT về Thực hành tốt nhà thuốc GPP, ban hành ngày 21/01/2018.