Đánh giá kết quả điều trị đau thần kinh hông to do thoái hóa cột sống thắt lưng của bài thuốc Thái bình HV kết hợp điện châm

Vi Thị Lan Hương1,, Vũ Ngô Bảo Long2, Nguyễn Anh Minh2, Trần Đức Hữu2
1 Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An
2 Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị đau thần kinh hông to do thoái hóa cột sống thắt lưng của bài thuốc Thái bình HV kết hợp điện châm.


Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu can thiệp lâm sàng mở, so sánh trước và sau điều trị, có nhóm chứng. Nhóm nghiên cứu: 30 bệnh nhân, được áp dụng phương pháp điện châm kết hợp dùng bài thuốc Thái bình HV. Nhóm chứng: 30 bệnh nhân, được sử dụng phương pháp điện châm kết hợp dùng bài thuốc cổ phương Độc hoạt tang ký sinh.


Kết quả: Sau 21 ngày điều trị, dùng bài thuốc Thái bình HV kết hợp điện châm kết quả điều trị tốt chiếm 76,67%, loại khá 20,00%, loại trung bình 3,33%, không có bệnh nhân đáp ứng kém với điều trị; kết quả này xu hướng tốt hơn nhóm chứng.


Kết luận: Bài thuốc Thái bình HV kết hợp điện châm có hiệu quả trong điều trị đau thần kinh hông to do thoái hóa cột sống thắt lưng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Văn Chương. Thực hành lâm sàng thần kinh học, Tập I- Khám lâm sàng hệ thần kinh, Nhà cuất bản Y học Hà Nội, 2006, tr.147-158.
2. Trần Ngọc Ân, Nguyễn Thị Ngọc Lan. Thoái hóa cột sống thắt lưng, Phác đồ chẩn đoán và điều trị các bệnh cơ xương khớp thường gặp, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2013, tr.191-193.
3. Nguyễn Thị Mai Linh. Nghiên cứu độc tính cấp, độc tính bán trường diễn của cao đặc Thái bình HV trên động vật thực nghiệm, Luận văn Thạc sỹ y học, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, 2021.
4. Nguyễn Thị Như Quý. Nghiên cứu tác dụng chống viêm của Bài thuốc Thái bình HV trên động vật thực nghiệm, Luận văn thạc sỹ y học, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, 2020.
5. Vy Thị Thu Hiền. Đánh giá hiệu quả điều trị đau thần kinh tọa do thoái hóa cột sống thắt lưng bằng bài thuốc Tam tý thang kết hợp cấy chỉ hoặc điện châm, Luận án chuyên khoa II, trường Đại học Y dược Huế, 2018.