Thực trạng hoạt động khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại trạm y tế xã ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa và hiệu quả giải pháp can thiệp năm 2022

Lường Anh Tú1,, Đoàn Quang Huy2
1 Bệnh viện Y Dược cổ truyền Thanh Hóa
2 Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng hoạt động khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại trạm y tế xã ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa năm 2021 và xây dựng mô hình và đánh giá hiệu quả can thiệp cải thiện nâng cao hoạt động khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại trạm y tế xã ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa năm 2022.


Đối tượng và phương pháp: Thiết kế nghiên cứu mô tả ngang, phân tích số liệu thứ cấp và nghiên cứu can thiệp cộng đồng có đối chứng. Đối tượng nghiên cứu bao gồm: các trưởng trạm y tế xã, cán bộ trực tiếp tham gia khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, sổ sách báo cáo.


Kết quả: Sau 1 năm can thiệp kiến thức cán bộ y tế chuyên trách về y học cổ truyền được cải thiện rõ rệt từ chủ yếu ở mức Trung bình và Yếu (trước can thiệp) lên mức Tốt (sau can thiệp). Tỷ lệ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền của trạm y tế hai xã can thiệp đã tăng lên rõ rệt, từ 33,8% (trước can thiệp) lên 53,9% (sau can thiệp). Chỉ số hiệu quả=59,5% và hiệu quả can thiệp=46,9%.


Kết luận: So với trước can thiệp, tỷ lệ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền của trạm y tế hai xã đã tăng lên rõ rệt; kiến thức và kỹ năng thực hành về châm cứu và kê đơn thuốc nam của cán bộ y học cổ truyền cũng tăng lên rõ rệt.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. WHO. Khảo sát của Tổ chức Y tế Thế giới tại 141 quốc gia về chính sách y tế, và các quy định về thuốc y học cổ truyền, 1996.
2. Bộ Y tế, Cục Y dược học cổ truyền. Báo cáo công tác tổng kết của ngành y tế năm 2019.
3. Chính phủ. Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 phê duyệt Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030, 2019.
4. Bộ Y tế. Quyết định số 6 3657/QĐ-BYT ngày 20/8/2019 về Danh mục 100 cây dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao để tập trung phát triển giai đoạn 2020-2030.
5. WHO. Implementation of the Regional Strategy on Promoting the Role of traditional Medicine for Health Systems, Regional Office for Africa, Traditional Medicin Programme,2004, pp.1 - 9
6. Phạm Việt Hoàng. Nghiên cứu thí điểm mô hình can thiệp tăng cường hoạt động khám chữa bệnh bằng YHCT tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên, 2012.
7. Hoàng Thị Hoa Lý. Nghiên cứu thực trạng và giải pháp CT YHCT tại tuyến xã ở ba tỉnh miền Trung, 2015.
8. Nguyễn Thị Thủy. Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động khám chữa bệnh YHCT tại một số trạm y tế xã miền núi tỉnh Thái Nguyên, 2018.