Đánh giá tác dụng bài thuốc Độc hoạt tang ký sinh gia giảm kết hợp siêu âm điều trị đau cột sống thắt lưng tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Thanh Hóa

Lương Xuân Huân1,, Nguyễn Văn Tâm1, Trần Quang Minh2
1 Bệnh viện Y Dược cổ truyền Thanh Hóa
2 Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu tác dụng điều trị đau thắt lưng do thoái hóa của bài thuốc Độc hoạt tang ký sinh gia giảm kết hợp siêu âm trị liệu.


Đối tượng và phương pháp: Thiết kế nghiên cứu theo phương pháp can thiệp lâm sàng, tiến cứu, so sánh trước - sau điều trị, có nhóm đối chứng trên 60 bệnh nhân được chẩn đoán xác định thắt lưng do thoái hóa được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm: 30 bệnh nhân ở nhóm nghiên cứu điều trị bằng Độc hoạt tang ký sinh gia giảm kết hợp siêu âm trị liệu và 30 bệnh nhân ở nhóm đối chứng điều trị bệnh bằng phương pháp siêu âm trị liệu tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Thanh Hóa từ tháng 2/2022 đến hết tháng 11/2022.


Kết quả: Sau 20 ngày điều trị, các bệnh nhân đều giảm điểm đau VAS, tăng độ giãn cột sống thắt lưng, tăng tầm vận động cột sống thắt lưng, cải thiện tốt chức năng sinh hoạt hàng ngày theo ODI. Hiệu quả điều trị chung: ở nhóm nghiên cứu: Tốt là 76,67%, khá là 16,67%, trung bình là 6,66%; Ở nhóm đối chứng: tốt là 50%; khá:33,33%, trung bình: 16,67%; Hiệu quả điều trị của nhóm nghiên cứu cao hơn nhóm đối chứng (p<0,05).


Kết luận: Sử dụng bài thuốc Độc hoạt tang ký sinh gia giảm kết hợp siêu âm trị liệu an toàn và hiệu quả trong điều trị đau thắt lưng do thoái hóa.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thị Xuyên. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh cơ xương khớp, Nhà xuất bản Y học, 2016, tr.135 - 138.
2. Rodrigo Dalke MeuccI, Anaclaudia Gastal Fassa, Neice Mulleret al. Prevalence of chronic low back pain: systematic review, Rev Saude Publica, 49(73), 2015, pp.1 - 10.
3. Joao Garcia, John Hernandez-Castro, Rocio Nunez. Prevalence of low back pain in Latin America: A systematic literature review, Pain Physician, 17, 2014, pp.379 - 391.
4. Lan Thuc Pham Ho. Press Release: Six in 10 adult Vietnamese have spinal osteoarthritis, 2016, Link: http://english.tdt.edu.vn/?p=3225
Accessed 9 December 2018.
5. Bộ Y tế. Dược điển Việt Nam, lần xuất bản thứ năm, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2018.
6. Trần Tuấn Thành. Đánh giá tác dụng của bài thuốc Phong thấp HV kết hợp điện châm điều trị thoái hóa cột sống thắt lưng trên lâm sàng, Luận văn Thạc sỹ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội. 2018.