Đánh giá kết quả phương pháp siêu âm trị liệu kết hợp điện châm và xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh tọa

Lê Đắc Quang1,, Vũ Nam2
1 Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An
2 Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả phương pháp siêu âm trị liệu kết hợp điện châm và xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh tọa tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An.


Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu can thiệp lâm sàng tiến cứu, so sánh trước sau có đối chứng. Nhóm nghiên cứu: 40 bệnh nhân điều trị bằng xoa bóp bấm huyệt, điện châm, siêu âm trị liệu. Nhóm đối chứng: 40 bệnh nhân điều trị bằng xoa bóp bấm huyệt, điện châm. Thời gian nghiên cứu từ 05/2022 đến tháng 10/2022.


Kết quả: Sau 14 ngày điều trị, nhóm nghiên cứu chỉ số VAS trung bình là 2,55 ± 0,74 điểm, cải thiện chức năng sinh hoạt hàng ngày loại tốt và khá chiếm 85%, kết quả tốt và khá đạt 82,5%; kết quả này xu hướng tốt hơn nhóm đối chứng.


Kết luận: Phương pháp siêu âm trị liệu kết hợp điện châm và xoa bóp bấm huyệt có hiệu quả trong điều trị đau thần kinh tọa.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thị Bay. Bệnh học và điều trị nội khoa, Nhà xuất bản Y học, 2007, Hà Nội.
2. Bộ môn Y học cổ truyền - Trường Đại học Y dược Huế. Giáo trình y học cổ truyền, Nhà xuất bản Đại học Huế, 2009, tr. 209 - 310.
3. Nguyễn Văn Đăng. Bách khoa toàn thư bệnh học tập 1, Nhà xuất bản Y học, 1991.
4. Nguyễn Nhược Kim, Trần Quang Đạt. Châm cứu và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc, Nhà xuất bản Y học, 2013.
5. Đỗ Đức Nhân. Áp dụng xoa bóp trong điều trị đau lưng - Yêu thống. Tạp chí Đông y Việt Nam, 2001.
6. Hoàng Thị Thơ. Đánh giá tác dụng của viên hoàn TD0015 kết hợp điện châm trong điều trị đau thần kinh hông to do thoái hóa cột sống, Luận văn Thạc sỹ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội, 2017, tr. 47.