Nghiên cứu tác dụng tăng lưu lượng máu não của cao lỏng bổ dương hoàn ngũ thang gia vị trên thực nghiệm

Tạ Thị Nga1,, Đoàn Quang Huy1, Nguyễn Đình Dũng2
1 Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam
2 Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền Đông Y Diệp Sơn

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tác dụng tăng lưu lượng máu não của bài thuốc Bổ dương hoàn ngũ thang gia vị (BDHNTGV) trên động vật thực nghiệm.


Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu thực nghiệm, sử dụng mô hình giảm lưu lượng máu não mãn tính trên chuột nhắt chủng Swiss bằng phương pháp gây hẹp động mạch cảnh chung hai bên.


Kết quả: BDHNTGV liều 49,8g/kg/24h và 149,4g/kg/24h có tác dụng tăng cường lưu lượng máu não chuột gây hẹp động mạch cảnh chung hai bên ở các thời điểm 14 ngày, 28 ngày sau phẫu thuật(p<0,05).


Kết luận: BDHNTGV liều 49,8g/kg/24h và 149,4g/kg/24h có tác dụng tăng cường lưu lượng máu não chuột tương đương Ginko Biloba liều 100mg/kg/24h.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Phạm Khuê. Rối loạn tuần hoàn não ở người có tuổi, Tập 1, Nhà xuất bản Y học, 1988, tr.15-23.
2. Trần Kim Dung. Nghiên cứu tác dụng điều trị thiếu máu não mạn tính của viên Cracetin, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y Hà Nội, 2004.
3. Nguyễn Văn Đăng. Tai biến mạch máu não, Nhà xuất bản Y học Hà Nội, 1998, tr.43,68.
4. Nguyễn Minh Hà. Nghiên cứu tác dụng điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp của bài thuốc bổ dương hoàn ngũ thang. Tạp chí Y học thực hành, 2010, tr.111- 113.
5. 沈 建.补 阳 还 五 汤 抗 脑 缺 血 作 用 及 促 血 管 新 生 的 机 制 研究,浙江大学, 年博士伦文. Thẩm Kiến, Tác dụng chống thiếu máu cục bộ của Nước sắc Buyang Huanwu và cơ chế thúc đẩy quá trình tạo mạch, Đại học Chiết Giang, Luận án tiến sĩ y học, 2014.
6. Bộ Y tế. Dược điển Việt Nam, lần xuất bản thứ năm, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2018.
7. Yorito Hattori and Masafumi Ihara Kazuo Washida. Animal Models of Chronic Cerebral Hypoperfusion: From Mouse to Primate. Int J Mol Sci, 20, 6176, 2019.
8. Xie K. H. (2018). Effect of Buyanghuanwu Decoction with Different Doses of Astragalus Membranaceus on hsCRP and HCY of Small Cerebral Vascular Disease. Guangzhou: Guangzhou University of Traditional Chinese Medicine.
9. Jiang, C., Xu, Y. C., Zhang, W., Pan, W., & Chao, X. (2020). Effects and safety of Buyang-Huanwu Decoction for the treatment of patients with acute ischemic stroke: A protocol of systematic review and meta-analysis. Medicine, 99(23), e20534.