DOI: https://doi.org/10.60117/vjmap.v45i4

Ngày xuất bản: 15/06/2022

Bài nghiên cứu

Đánh giá kết quả của “bột đắp HV” trong điều trị hội chfíng cổ vai cánh tay do thoái hóa cột sống
Lê Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Hậu
PDF Trích dẫn
Trang: 4-10
Antimalarial drugs quality monitoring in some provinces of Viet Nam
Nguyen Thi Minh Thu, Tran Thanh Duong
PDF Trích dẫn
Trang: 11-16
Mô hình bệnh tật bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Y dược cổ truyền & phục hồi chfíc năng tỉnh Phú Thọ từ năm 2018-2020
Đào Đình Quang, Phùng Văn Tân, Nguyễn Cao Phi, Hoàng Kim Khánh, Bùi Thị Lan Anh
PDF Trích dẫn
Trang: 14-23
Kết quả sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện Y dược cổ truyền & phục hồi chfíc năng tỉnh Phú Thọ năm 2021
Nguyễn Tiến Sỹ, Phùng Văn Tân, Trần Thị Kim Thúy, Vương Thị Thủy, Bùi Thị Lan Anh
PDF Trích dẫn
Trang: 24-30
Mô tả đặc điểm bệnh tật và thực trạng nguồn nhân lực Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai năm 2021
Phạm Quý Hoàng, Đoàn Quang Huy
PDF Trích dẫn
Trang: 31-37
Thực trạng học khẩu ngữ tiếng trung của sinh viên hệ đào tạo liên kết - Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
Phạm Thị Hoa, Đàm Tú Quỳnh, Lê Thị Chính
PDF Trích dẫn
Trang: 38-44
Tác dụng giảm đau của điện châm kết hợp đắp parafin trên bệnh nhân hội chfíng cổ vai tay do thoái hóa cột sống cổ
Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thường Sơn, Phạm Thanh Tùng
PDF Trích dẫn
Trang: 46-50
Đánh giá kết quả của “bột thuốc đắp HV” trên người bệnh thoái hóa khớp gối nguyên phát
Lê Thị Kim Dung, Đoàn Thanh Thủy
PDF Trích dẫn
Trang: 51-57
Đánh giá tác dụng của cấy chỉ phục hồi chức năng vận động trên bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp
Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Văn Nhường
PDF Trích dẫn
Trang: 58-65
Đánh giá tác dụng của nhĩ châm kết hợp viên “ích khí an thần - HVY” trong điều trị mất ngủ thể tâm tỳ hư
Đỗ Thị Huyền, Trần Đức Hữu
PDF Trích dẫn
Trang: 66-70
Thực trạng và nhu cầu sử dụng y học cổ truyền tại nhà của Người bệnh cơ xương khớp điều trị ở một số cơ sở y tế thành phố Vinh tỉnh Nghệ An
Đặng Thị Hương, Trần Thị Hồng Phương
PDF Trích dẫn
Trang: 71-78